Viktiga länkar
PDF Skriv ut

Här hittar du länkar till webbplatser med information om utbildningar, yrken, studieekonomi med mera.

Information om alla utbildningar som anordnas i Sverige (på en mängd olika språk)
Utbildningsinfo.se – Skolverket

Studieekonomi
Centrala studiestödsnämnden – CSN

Information om yrken, intressetester, arbetsmarknaden med mera
Arbetsförmedlingens webbplats – Yrken och framtid

Filmer om olika yrken
YRMIS webbplats

Information om högskolans utbildningar och behörighetskrav
Studera.nu

Information om yrken och studier i Sverige och över hela världen
Studera.nu - Studera utomlands

Arbetsförmedlingen - Jobba utomlands

Alla Studier
OBS! Detta är en webbplats med mycket intressant information, men den bygger på annonser och att skolor betalar för att hamna högt upp när du gör en sökning.

Information om utbildningar vid folkhögskolor
Folkhogskola.nu

Information om utbildningar vid Yrkeshögskolan
www.yhmyndigheten.se/studerande/

Information om olika yrken som kräver högskoleutbildning
www.saco.se/valjayrke
Denna webbplats drivs av SACO som är en facklig organisation som främst organiserar de som arbetar i yrken som kräver högskoleutbildning. Du kan läsa om flera yrken som du kan utbilda dig till efter att ha läst ett högskoleförberedande program.