Ansökan och antagning

Ansökan till gymnasiet kan du göra antingen via webben eller på en särskild ansökningsblankett. Vanligast är att du som går i grundskolan eller på ett introduktionsprogram får ett personligt lösenord av din studie- och yrkesvägledare. Du loggar sedan in på antagningskansliets sökwebb för att göra din gymnasieansökan. Det finns också möjlighet att ansöka med en särskild blankett som du får av din skola.

TIPS!
Se till att spara ditt lösenord för det kommer du ha användning av om du ska göra omval eller när du ska se vilket program du blivit antagen till.

Ansökan till gymnasiet görs alltid i början av året och sista ansökningsdag brukar vara någon gång i februari månad. Tänk på att ta reda på vilka ansökningsdatum som gäller där du bor. När du gjort din ansökan på webben så sparar du först din ansökan och skriver därefter ut en kvittens (en papperskopia av din ansökan) som du undertecknar och lämnar till din studie- och yrkesvägledare.

Viktigt!

Tänk igenom ditt gymnasieval och lämna in din ansökan i god tid innan sista ansökningsdag.

Januari och februari

Under denna period kan du göra din gymnasieansökan via en sökwebb eller på ansökningsblankett. Kom ihåg att ta reda på vilken ansökningsperiod som gäller där du bor och se till att du gör din ansökan i tid, innan sista ansökningsdag.

April

I denna månad görs en preliminär antagning. Resultatet brukar vanligtvis presenteras på antagningskansliets webbsida. Detta gör man för att visa sökbilden för programmen, vilka lägsta betyg som krävs för att komma in på programmen och för att visa vilka program som har lediga platser.

I april och maj månad finns möjlighet att göra ändringar i sitt gymnasieval. Den så kallade omvalsperioden brukar pågå en månad. Tänk på att ta reda på vad som gäller där du bor.

Juni

Skolan skickar ditt slutbetyg från årskurs 9 till antagningskansliet i din kommun.

Juni/juli

Slutantagningen är klar och du får ett besked hem i brevlådan och/eller via Internet. Tänk på att noggrant läsa och följa instruktionerna på antagningsbeskedet.

Augusti

Reservantagningen pågår under hela månaden.