Behörighet

När man söker till gymnasieskolan är det viktigt att veta vilken behörighet som gäller för det program som man är intresserad av. Det är olika behörighetskrav beroende på vilket program man väljer.

Behörighetskrav

Här hittar du även information om vilka behörighetskrav som gäller till högskolan och yrkeshögskolan. Det är något som kan vara bra för dig att veta om du redan nu har funderingar på att fortsätta studera efter gymnasieskolan eftersom valet av gymnasieprogram påverkar dina möjligheter att bli behörig till högre utbildning. Det finns även andra utbildningar efter gymnasieskolan, som folkhögskola och komvux. Din studie- och yrkesvägledare kan berätta mer om detta.

Behörighet till

gymnasieskolan

Det är olika behörighetskrav för yrkesprogram och högskoleförberedande program.

Behörighet till gymnasieskolan

Behörighet till

högskolan

Behörigheten till högskolestudier är uppdelad i grundläggande behörighet och särskild behörighet.

Behörighet till högskolan

Behörighet till

yrkeshögskola

Reglerna för behörighet till yrkeshögskolan skiljer sig från behörighetskraven till högskolan.

Behörighet till yrkeshögskola