Behörighet gymnasieskolan

I gymnasieskolan finns 18 nationella program och 12 av dessa är yrkesprogram och 6 är högskoleförberedande program. Det är olika behörighetskrav för yrkesprogram och högskoleförberedande program.

 

Behörighetskrav till yrkesprogram

Förutom godkänt betyg (lägst E) i ämnena svenska/svenska som andraspråk, engelska och matematik krävs godkänt betyg (lägst E) i ytterligare 5 ämnen, alltså totalt 8 ämnen.

Behörighetskrav till högskoleförberedande program

Förutom godkänt betyg (lägst E) i ämnena svenska/svenska som andraspråk, engelska och matematik krävs godkänt betyg (lägst E) i ytterligare nio ämnen, alltså totalt tolv ämnen.

För Ekonomiprogrammet, Humanistiska programmet och Samhällsvetenskapsprogrammet ska fyra av de ytterligare nio godkända ämnena vara geografi, historia, religionskunskap och samhällsvetenskap.

För Naturvetenskapsprogrammet och Teknikprogrammet ska tre av de ytterligare nio godkända ämnena vara biologi, fysik och kemi.

För Estetiska programmet ska det vara nio valfria godkända ämnen.

Introduktionsprogram

Om du inte är behörig att komma in på ett nationellt program kan du utbilda dig på ett av de fyra Introduktionsprogram som finns. Där förbereder du dig för att läsa ett på nationellt program, eller får hjälp till annan utbildning eller arbete/praktik.

Utbildningar med egna krav och tester

Om du väljer utbildningar inom det estetiska området, spetsutbildningar och idrottsprogram, så kan de ha särskilda antagningskrav och ibland arbetsprov och tester.