Behörighet yrkeshögskolan

Reglerna för behörighet till yrkeshögskolan är generösa och sökande med olika bakgrund kan uppfylla behörighetskraven. Man tittar inte bara på betyg utan även på den verkliga kompetens som de sökande har. Behörigheten till yrkeshögskolan delas in i grundläggande behörighet och särskilda förkunskaper. För att vara grundläggande behörig till yrkeshögskolan behövs förkunskaper motsvarande en gymnasieexamen, dvs examen från yrkesprogram eller examen från högskoleförberedande program. Behörighetskraven för utbildningar med särskilda förkunskaper bestäms av utbildningsanordnaren.

Du har grundläggande behörighet om du:

  • har en gymnasieexamen från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning
  • har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar ovanstående
  • är bosatt i norden och där behörig till motsvarande utbildning
  • genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.

Utbildningar med särskilda förkunskapskrav

På vissa utbildningar ställs det förutom krav på grundläggande behörighet ytterligare krav på att den sökande har läst vissa gymnasiekurser eller har viss arbetslivserfarenhet eller uppfyller vissa villkor, exempelvis körkort.

myh.se kan du läsa mer om behörighet.