International baccalaureate

International Baccalaureate, IB, är en internationellt erkänd studentexamen. Den ger tillträde till fortsatta studier på högskolor och universitet i fler än 70 länder. IB-programmet är i Sverige treårig och undervisningen bedrivs på engelska. Det första året är ett förberedelseår (Pre-IB). Läroplaner och examination administreras från Cardiff och Genève. Mer information hittar du på www.ibo.org

IB finns på följande gymnasieskolor

• Aranäsgymnasiet, Kungsbacka
• Bladins International School of Malmö
• Carlforsska gymnasiet, Västerås
• Haganässkolan, Älmhult
• Hvitfeldtska gymnasiet, Göteborg
• IB School South, Stockholm
• International High School of the Gothenburg Region
• Internationella Engelska Gymnasiet, Stockholm
• IT-gymnasiet i Skövde (fristående skola)
• Katedralskolan, Linköping
• Katedralskolan, Lund
• Katedralskolan, Skara
• Katedralskolan, Uppsala
• Malmö Borgarskola
• Per Brahegymnasiet, Jönköping
• Rudbecksgymnasiet, Örebro
• S:t Eskils gymnasium, Eskilstuna
• Sannarpsgymnasiet, Halmstad
• Sigtunaskolan Humanistiska Läroverk, (fristående skola)
• Stockholm International School
• Sven Eriksonsgymnasiet, Borås
• Söderportgymnasiet, Kristianstad
• The International School of Helsingborg
• Torsbergsgymnasiet, Bollnäs
• Täljegymnasiet, Södertälje
• Växjö Katedralskola
• Åva Gymnasium, Täby