Utbildningar med riksrekrytering

Riksrekryterande utbildningar kan du söka oavsett var du bor. Det är alltså utbildningar som man ansett så speciellt viktiga att man vill erbjuda dem för alla elever i hela landet. Utbildningarna kan ha egna examensmål och behöver inte finnas inom ett nationellt program.

Behörighetskrav och urvalsprov

För samtliga dessa riksrekryterande utbildningar är det möjligt för skolorna att ha särskilda behörighetskrav och man kan även anordna urvalsprov.

Kostnader

Om du söker till en annan ort än du bor innebär detta ökade kostnader. Du måste kanske flytta hemifrån vilket innebär kostnader för boende, mat och resor. Prata med din kurator eller studie- och yrkesvägledare för mer information om vilket ekonomiskt stöd du kan få. Du kan också hitta mycket information på www.csn.se.

Ansökan till Gymnasieantagningen i hemkommunen

Normalt ska du som elev ansöka till gymnasieskolan genom gymnasieantagningen/antagningsnämnden i din hemkommun. Detta gäller även om du söker riksrekryterande utbildningar, IB och fristående gymnasieskolor.

För säkerhets skull, ta kontakt med antagningsnämnden i din hemkommun och hör efter hur du ska göra.

Riksrekryterande utbildningar med egna examensmål

Flygteknikutbildning

Marinteknikutbildning

Sjöfartsutbildning

Yrkesdansarutbildning

Riksrekryterande utbildningar

Bygg- och anläggningsprogrammet

El- och energiprogrammet

Fordons- och transportprogrammet

Hantverksprogrammet

Hotell- och turismprogrammet

Industritekniska programmet

Naturbruksprogammet

Restaurang- och livsmedelsprogrammet