Fristående gymnasieskolor

Fristående gymnasieskolor har annan huvudman än kommun och landsting och har blivit godkända av Skolinspektionen. De är öppna för alla, men olika antagningsregler kan förekomma. Oavsett vilken profil eller inriktning den fristående skolan har följs de nationella kursplanerna. I vissa fall har skolorna egna ämnen och kurser med egna kursplaner vilka utgör skolans profil.

Fristående skolor är riksrekryterande och finansieras genom kommunala bidrag från elevernas hemkommuner.

Viktig information

Kontrollera alltid med antagningsnämnden i din hemkommun vilka regler som gäller vid ansökan till dessa skolor och utbildningar samt vilka villkor som gäller för att få ekonomiskt stöd som exempelvis inackorderingstillägg.