International Baccalaureate

International Baccalaureate, IB, är en internationellt erkänd studentexamen. Den ger tillträde till fortsatta studier på högskolor och universitet i fler än 70 länder.IB-programmet är i Sverige treårig och undervisningen bedrivs på engelska. Det första året är ett förberedelseår (Pre-IB). Läroplaner och examination administreras från Cardiff och Genève. Mer information hittar du på www.ibo.org.

IB finns på följande gymnasieskolor:

 • Aranäsgymnasiet, Kungsbacka
 • Bladins International School of Malmö
 • British International School of Stockholm
 • Carlforsska gymnasiet, Västerås
 • Haganässkolan, Älmhult
 • Hvitfeldtska gymnasiet, Göteborg
 • ISSR International School of the Stockholm region
 • International High School of the Gothenburg Region
 • Internationella Engelska Gymnasiet, Stockholm
 • Mora Gymnasium
 • NTI-gymnasiet i Skövde (fristående skola)
 • Katedralskolan, Linköping
 • Katedralskolan, Lund
 • Katedralskolan, Skara
 • Katedralskolan, Uppsala
 • Malmö Borgarskola
 • Per Brahegymnasiet, Jönköping
 • Rudbecksgymnasiet, Örebro
 • S:t Eskils gymnasium, Eskilstuna
 • Sannarpsgymnasiet, Halmstad
 • Sigtunaskolan Humanistiska Läroverk, (fristående skola)
 • Stockholm International School
 • Sven Eriksonsgymnasiet, Borås
 •  Söderportgymnasiet, Kristianstad
 • The International School of Helsingborg
 • Torsbergsgymnasiet, Bollnäs
 • Täljegymnasiet, Södertälje
 • Växjö Katedralskola
 • Åva Gymnasium, Täby