Spetsutbildningar

Spetsutbildningarna ska ge dig som har extra bra förutsättningar för matematik, naturvetenskap, samhällsvetenskap, humaniora eller estetiska ämnen extra stimulans i din kunskapsutveckling. Vid sidan av gymnasiestudierna kommer du att kunna läsa kurser vid ett universitet eller en högskola. Du kan söka dessa utbildningar oavsett var du bor.

Matematik, naturvetenskap, samhällsvetenskap och humaniora

Spetsutbildningarna måste vara inom ett ämnesområde med anknytning till vetenskaplig forskning. Du kommer att få läsa i en avsevärt högre studietakt och ska dessutom kunna läsa högskolekurser parallellt med gymnasiestudierna. För att skolan ska kunna välja ut de mest lämpliga eleverna är det tillåtet att genomföra särskilda prov och använda dessa som komplement till betygen vid antagningen.

www.spetsutbildningar.se

Skolorna med spetsutbildningar inom matematik, naturvetenskap, samhällsvetenskap och humaniora har skapat en gemensam webbplats där du kan läsa mer – www.spetsutbildningar.se

Estetiska spetsutbildningar

Dessa utbildningar är inom ramen för det Estetiska programmet. Kravet är att man har ett nära samarbete med en högskola. Tanken är att eleverna ska komma längre i sin utbildning än i det ”vanliga” Estetiska programmet.

Antagning

Skolorna har rätt att anordna antagningsprov eller att ha speciella villkor för behörighet. Kontrollera alltid med skolan vad som gäller och prata med din studie- och yrkesvägledare för mer information.

Förteckning över spetsutbildningar

SPETSUTBILDNINGAR INOM SAMHÄLLSVETENSKAP OCH HUMANIORA
Entreprenörsprogrammet – Sven Eriksonsgymnasiet, Borås
Finek - Finansgymnasiet  – Tumba Gymnasium, Botkyrka
Internationella relationer – Karolinska Gymnasiet
Internationellt företagande – Carlforsskas Ekonomi- och handelsskola, Västerås
Modern Humanities, spetsutbildning i samhällskunskap och historia – Europaskolan Strängnäs
Samhällsvetenskapsprogrammet Global inriktning – Globala Gymnasiet, Stockholm
Samhällsvetenskapsprogrammet med kurser i avancerad engelska – The International Highschool of the Gothenburg Region (IHGR)
Samhällsvetenskapsprogrammet med spetsinriktning engelska – Viktor Rydbergs Gymnasium, Danderyd
Spetsutbildning i historia – Katedralskolan, Lund

SPETSUTBILDNINGAR INOM NATURVETENSKAP OCH MATEMATIK
Biomedicin – Härnösands Gymnasium
Fysikprogrammet – Polhemskolan, Lund
Leonardo – matematisk spetsutbildning – Ehrensvärdska gymnasiet – Karlskrona
Life Science – Rudbecksgymnasiet i Örebro
Matematikprogrammet, Polhemskolan, Lund
Marinbiologisk spetsutbildning – Campus Väst – Gullmarsgymnasiet, Lysekil
Matematik - Spets, Luleå gymnasieby, Luleå
Naturvetenskapsprogrammet med matematikspets – Matematiksektionen – Hvitfeldtska Gymnasiet, Göteborg
Riksrekryterande spetsutbildning inom teknikprogrammet - mot smarta system och produkter – ABB Industrigymnasium, Västerås
Scienceprogrammet – naturvetenskaplig spetsutbildning – Europaskolan Strängnäs
Spetsutbildning inom matematik – Berzeliusgymnasiet, Linköping
Spetsutbildningen Matematikgymnasiet – Danderyds Gymnasium
Teknik - logistik och e-handel – Sven Eriksonsgymnasiet, Borås

ESTETISKA SPETSUTBILDNINGAR
Bild & animation, Mediadesign och fotografi samt Film/tv och ljudproduktion – Tumba gymnasium, Botkyrka
Animation och visualisering - Duveholmsgymnasiet, Katrineholm
Bild och form – Schillerska gymnasiet, Göteborg
Dans – Strömbackaskolan Piteå
Dans - Sturegymnasiet, Halmstad
dans - Christian 4:s gymnasium, Kristianstad
Dans och koreografi – Stockholms Estetiska gymnasium, Stockholm
Etisk modedesign, Apelrydskolan, Båstad
Film – Sturegymnasiet, Halmstad
Film och regi – Spetsutbildning – S:t Eriks gymnasium, Stockholm
Dans - Lunds dans- och musikalgymnasium
Musikal - Lunds dans- och musikalgymnasium
Illustration & grafisk formgivning, Järfälla gymnasium, Järfälla
Musik – De Geergymnasiet, Norrköping
Musik – Academy of Music and Business, Tingsryd och vara
Musik – Gymnasieskolan Spyken, Lund
Musik – Malmö Latinskola, Malmö
Musik – Hvitfeldska gymnasiet, Göteborg
Musik – Lilla Akademiens Musikgymnasium, Stockholm
Ljudteknik - Torsbergsgymnasiet, Bollnäs
Musik – Nordiska Musikgymnasiet, Stockholm
Musik – Musikkonservatoriet Falun
Musik – Sturegymnasiet, Halmstad
Musik – Slagverk, Hulebäcksgymnasiet, Mölnlycke
Nycirkus – S:t Botvids gymnasium, Botkyrka
Musikteater - Performing Arts, Nova Academy, Simirishamn
Teater - Sturegymnasiet, Halmstad
Teater, Malmö Latin