Spetsutbildningar

Spetsutbildningarna ska ge dig som har extra bra förutsättningar för matematik, naturvetenskap, samhällsvetenskap, humaniora eller estetiska ämnen extra stimulans i din kunskapsutveckling. Vid sidan av gymnasiestudierna kommer du att kunna läsa kurser vid ett universitet eller en högskola. Du kan söka dessa utbildningar oavsett var du bor.

Matematik, naturvetenskap, samhällsvetenskap och humaniora

Spetsutbildningarna måste vara inom ett ämnesområde med anknytning till vetenskaplig forskning. Du kommer att få läsa i en avsevärt högre studietakt och ska dessutom kunna läsa högskolekurser parallellt med gymnasiestudierna. För att skolan ska kunna välja ut de mest lämpliga eleverna är det tillåtet att genomföra särskilda prov och använda dessa som komplement till betygen vid antagningen.

Spetsutbildningar

Skolorna med spetsutbildningar inom matematik, naturvetenskap, samhällsvetenskap och humaniora har skapat en gemensam webbplats: www.spetsutbildningar.se

Estetiska spetsutbildningar

Dessa utbildningar är inom ramen för det Estetiska programmet. Kravet är att man har ett nära samarbete med en högskola. Tanken är att eleverna ska komma längre i sin utbildning än i det ”vanliga” Estetiska programmet.

Antagning

Skolorna har rätt att anordna antagningsprov eller att ha speciella villkor för behörighet. Kontrollera alltid med skolan vad som gäller och prata med din studie- och yrkesvägledare för mer information.

Förteckning över spetsutbildningar

Spetsutbildningar inom samhällsvetenskap och humaniora

 • Entreprenörsprogrammet – Sven Eriksonsgymnasiet, Borås
 • Finek - Finansgymnasiet  – Tumba Gymnasium, Botkyrka
 • Internationella relationer – Karolinska Gymnasiet
 • Internationellt företagande – Carlforsskas Ekonomi- och handelsskola, Västerås
 • Modern Humanities, spetsutbildning i samhällskunskap och historia – Europaskolan Strängnäs
 • Samhällsvetenskapsprogrammet Global inriktning – Globala Gymnasiet, Stockholm
 • Samhällsvetenskapsprogrammet med kurser i avancerad engelska – The International Highschool of the
 • Gothenburg Region (IHGR)
 • Samhällsvetenskapsprogrammet med spetsinriktning engelska – Viktor Rydbergs Gymnasium, Danderyd
 • Spetsutbildning i historia – Katedralskolan, Lund

Spetsutbildningar inom naturvetenskap och matematik

 • Biomedicin – Härnösands Gymnasium
 • Fysikprogrammet – Polhemskolan, Lund
 • Leonardo – matematisk spetsutbildning – Ehrensvärdska gymnasiet – Karlskrona
 • Life Science – Rudbecksgymnasiet i Örebro
 • Matematikprogrammet, Polhemskolan, Lund
 • Marinbiologisk spetsutbildning – Campus Väst – Gullmarsgymnasiet, Lysekil
 • Matematik - Spets, Luleå gymnasieby, Luleå
 • Naturvetenskapsprogrammet med matematikspets – Matematiksektionen – Hvitfeldtska Gymnasiet, Göteborg
 • Riksrekryterande spetsutbildning inom teknikprogrammet - mot smarta system och produkter – ABB
 • Industrigymnasium, Västerås
 • Scienceprogrammet – naturvetenskaplig spetsutbildning – Europaskolan Strängnäs
 • Spetsutbildning inom matematik – Berzeliusgymnasiet, Linköping
 • Spetsutbildningen Matematikgymnasiet – Danderyds Gymnasium
 • Teknik - logistik och e-handel – Sven Eriksonsgymnasiet, Borås

Spetsutbildningar inom teknik

 • Teknik – Logistik och e-handel – Sven Eriksonsgymnasiet, Borås
 • Teknikspets mot smarta system och produkter – ABB-gymnasiet i Västerås

Estetiska spetsutbildningar

 • Bild & animation, Mediadesign och fotografi samt Film/tv och ljudproduktion – Tumba gymnasium, Botkyrka
 • Animation och visualisering – Duveholmsgymnasiet, Katrineholm
 • Bild och form – Schillerska gymnasiet, Göteborg
 • Dans - Sturegymnasiet, Halmstad
 • Dans - Christian 4:s gymnasium, Kristianstad
 • Dans och koreografi – Stockholms Estetiska gymnasium, Stockholm
 • Etisk modedesign, Apelrydskolan, Båstad
 • Film – Sturegymnasiet, Halmstad
 • Film och regi – Spetsutbildning – S:t Eriks gymnasium, Stockholm
 • Dans - Lunds dans- och musikalgymnasium
 • Musikal - Lunds dans- och musikalgymnasium
 • Illustration & grafisk formgivning, Järfälla gymnasium, Järfälla
 • Musik – De Geergymnasiet, Norrköping
 • Musik – Academy of Music and Business, Tingsryd och Vara
 • Musik – Gymnasieskolan Spyken, Lund
 • Musik – Malmö Latinskola, Malmö
 • Musik – Hvitfeldska gymnasiet, Göteborg
 • Musik – Lilla Akademiens Musikgymnasium, Stockholm
 • Ljudteknik - Torsbergsgymnasiet, Bollnäs
 • Musik – Nordiska Musikgymnasiet, Stockholm
 • Musik – Musikkonservatoriet Falun
 • Musik – Sturegymnasiet, Halmstad
 • Musik – Slagverk, Hulebäcksgymnasiet, Mölnlycke
 • Nycirkus – S:t Botvids gymnasium, Botkyrka
 • Musikteater - Performing Arts, Nova Academy, Simirishamn
 • Teater - Sturegymnasiet, Halmstad
 • Teater, Malmö Latin