Spetsutbildningar

Spetsutbildningarna ska ge dig som har extra bra förutsättningar för matematik, naturvetenskap, samhällsvetenskap, humaniora eller estetiska ämnen extra stimulans i din kunskapsutveckling. Vid sidan av gymnasiestudierna kommer du att kunna läsa kurser vid ett universitet eller en högskola. Du kan söka dessa utbildningar oavsett var du bor.

Matematik, naturvetenskap, samhällsvetenskap och humaniora

Spetsutbildningarna måste vara inom ett ämnesområde med anknytning till vetenskaplig forskning. Du kommer att få läsa i en avsevärt högre studietakt och ska dessutom kunna läsa högskolekurser parallellt med gymnasiestudierna. För att skolan ska kunna välja ut de mest lämpliga eleverna är det tillåtet att genomföra särskilda prov och använda dessa som komplement till betygen vid antagningen.

www.spetsutbildningar.se

Skolorna med spetsutbildningar inom matematik, naturvetenskap, samhällsvetenskap och humaniora har skapat en gemensam webbplats där du kan läsa mer – www.spetsutbildningar.se

Estetiska spetsutbildningar

Dessa utbildningar är inom ramen för det Estetiska programmet. Kravet är att man har ett nära samarbete med en högskola. Tanken är att eleverna ska komma längre i sin utbildning än i det ”vanliga” Estetiska programmet.

Antagning

Skolorna har rätt att anordna antagningsprov eller att ha speciella villkor för behörighet. Kontrollera alltid med skolan vad som gäller och prata med din studie- och yrkesvägledare för mer information.

Förteckning över spetsutbildningar läsåret 2017/2018 >>> OBS! Det kommer ut en ny lista hösten 2017!

SPETSUTBILDNINGAR INOM SAMHÄLLSVETENSKAP OCH HUMANIORA
Entreprenörsprogrammet – Sven Eriksonsgymnasiet, Borås
Finek – Finansgymnasiet – Tumba Gymnasium, Botkyrka
Modern Humanities – spetsutbildning i samhällskunskap och historia, Europaskolan Strängnäs
Samhällsvetenskapsprogrammet , global inriktning – Globala Gymnasiet, Stockholm
Samhällsvetenskapsprogrammet med spetsinriktning språk – engelska –
Viktor Rydbergs Gymnasium, Danderyd
Spetsutbildning i historia – Katedralskolan, Lund
Spetsutbildning i moderna språk, film och litteratur – Katedralskolan, Lund
Spetsutbildning inom hållbar utveckling – Folkungaskolan, Linköping

SPETSUTBILDNINGAR INOM NATURVETENSKAP OCH MATEMATIK
Biomedicin – Härnösands Gymnasium
Fysikprogrammet – Polhemskolan, Lund
Leonardo – matematisk spetsutbildning – Ehrensvärdska gymnasiet – Karlskrona
Matematikprogrammet, Polhemskolan, Lund
Naturvetenskaplig – Marinbiologisk spetsutbildning – Campus Väst –
Gullmarsgymnasiet, Lysekil
Matematik- och naturvetenskapsprogrammet – Luleå gymnasieby
Spetsutbildningen Matematikgymnasiet – Danderyds Gymnasium
Naturvetenskapsprogrammet med matematikspets – Matematiksektionen –
Hvitfeldtska Gymnasiet, Göteborg
Scienceprogrammet – naturvetenskaplig spetsutbildning – Europaskolan Strängnäs

ESTETISKA SPETSUTBILDNINGAR
Animation, foto samt ljud och film/tv – Xenter/Tumba gymnasium, Botkyrka
Animation och visualisering - Duveholmsgymnasiet, Katrineholm
Bild och form – Schillerska gymnasiet, Göteborg
Dans – Strömbackaskolan Piteå
Dans – Stockholms Estetiska gymnasium, Stockholm
Etisk modedesign, Apelrydskolan, Båstad
Film – Sturegymnasiet, Halmstad
Lunds dans- och musikalgymnasium
Illustration & grafisk formgivning, Mälargymnasiet, Järfälla
Musik – De Geergymnasiet, Norrköping
Musik – Gymnasieskolan Spyken, Lund
Musik – Malmö Latinskola, Malmö
Musik – Hvitfeldska gymnasiet, Göteborg
Musik – Katedralskolan, Skara
Musik – Mjölnergymnasiet, Torsås
Musik – Lilla Akademiens Musikgymnasium, Stockholm
Musik – Nordiska Musikgymnasiet, Stockholm
Musik – Orkestermusikerprogrammet – Birger Sjöberggymnasiet, Vänersborg
Musik – Södra Latin, Stockholm
Musik – Musikkonservatoriet Falun
Musik – Sturegymnasiet, Halmstad
Musik – Slagverk, Hulebäcksgymnasiet, Mölnlycke
Nycirkus – S:t Botvids gymnasium, Botkyrka
Performing Arts, Nova Academy, Simirishamn
Spelgrafik, 3D och animation – Törnströmska gymnasiet, Karlskrona
Teater, Malmö Latin