Spetsutbildningar

Spetsutbildningarna ska ge dig som har extra bra förutsättningar för matematik, naturvetenskap, samhällsvetenskap, humaniora eller estetiska ämnen extra stimulans i din kunskapsutveckling. Vid sidan av gymnasiestudierna kommer du att kunna läsa kurser vid ett universitet eller en högskola. Du kan söka dessa utbildningar oavsett var du bor.

Matematik, naturvetenskap, samhällsvetenskap och humaniora

Spetsutbildningarna måste vara inom ett ämnesområde med anknytning till vetenskaplig forskning. Du kommer att få läsa i en avsevärt högre studietakt och ska dessutom kunna läsa högskolekurser parallellt med gymnasiestudierna. För att skolan ska kunna välja ut de mest lämpliga eleverna är det tillåtet att genomföra särskilda prov och använda dessa som komplement till betygen vid antagningen.

Estetiska spetsutbildningar

Dessa utbildningar är inom ramen för det Estetiska programmet. Kravet är att man har ett nära samarbete med en högskola. Tanken är att eleverna ska komma längre i sin utbildning än i det ”vanliga” Estetiska programmet.

Antagning

Skolorna har rätt att anordna antagningsprov eller att ha speciella villkor för behörighet. Kontrollera alltid med skolan vad som gäller och prata med din studie- och yrkesvägledare för mer information.

Förteckning över spetsutbildningar

Spetsutbildningar inom samhällsvetenskap och humaniora

Spetsutbildningar inom naturvetenskap och matematik

Spetsutbildningar inom teknik

Estetiska spetsutbildningar