Nationellt riksrekryterande utbildningar och skolor

Det finns några exempel på utbildningar som är vid sidan av de nationella programmen eller de nationella inriktningarna. Det är Skolverket som bestämmer vilka skolor som får anordna dessa speciella utbildningar. Gemensamt för utbildningarna är att skolorna har möjlighet att ha särskilda behörighetskrav. Skolorna kan även anordna urvalsprov som komplement till betygen vid antagningen.

Viktigt att kolla!

  • Kolla alltid med antagningsnämnden i din hemkommun vilka regler som gäller vid ansökan till dessa skolor och utbildningar.
  • Om du söker till en annan ort än du bor innebär detta ökade kostnader. Du måste kanske flytta hemifrån vilket innebär kostnader för boende, mat och resor. Prata med kuratorn eller studie- och yrkesvägledaren på din skola för mer information om vilket ekonomiskt stöd du kan få. Du kan även hitta mer information på www.csn.se.
  • Alla dessa utbildningar och skolor kan ha särskilda behörighetskrav och skolorna kan även anordna urvalsprov. Kolla med skolan och din studie- och yreksvägledare.

 

Riksrekryterande

utbildningar

Utbildningar som Skolverket ansett vara speciellt viktiga erbjuds för alla elever i hela Sverige.

Fristående

gymnasieskolor

Gymnasieskolor som blivit godkända av Skolinspektionen.                                                            

International

baccalaureate

International Baccalaureate, IB,
är en internationellt erkänd studentexamen.

Spets-

utbildningar

Ska ge dig som har extra bra förutsättningar extra stimulans i din kunskapsutveckling. 

Idrotts-

utbildningar

RIG (Riksidrottsgymnasium ) och NIU (Nationellt godkänd idrottsutbildning)