Övriga utbildningar

Det finns några exempel på utbildningar som är vid sidan av de nationella programmen eller de nationella inriktningarna. Det är Skolverket som bestämmer vilka skolor som får anordna dessa speciella utbildningar. Gemensamt för utbildningarna är att skolorna har möjlighet att ha särskilda behörighetskrav. Skolorna kan även anordna urvalsprov som komplement till betygen vid antagningen.

De utbildningar som fått godkänd riksrekrytering är utbildningar med en egen karaktär och Skolverket anser har rätt kvalitet. Dessa har bedömts vara extra viktiga av Skolverket och ska därför kunna sökas av elever från hela landet. Till detta kommer också spetsutbildningarna och de estetiska spetsutbildningarna.

Utbildningarna vid de fristående gymnasieskolorna kan sökas av elever från hela landet. En del av dessa skolor strävar efter en egen profil. Detta kan gälla undervisningen, innehållet i utbildningen eller den allmänna stämningen på skolan. Skolorna vill erbjuda något som kanske saknas på en ”vanlig” gymnasieskola.

Mer information

Viktigt att kolla!

  • Kolla alltid med antagningsnämnden i din hemkommun vilka regler som gäller vid ansökan till dessa skolor och utbildningar.
  • Om du söker till en annan ort än du bor innebär detta ökade kostnader. Du måste kanske flytta hemifrån vilket innebär kostnader för boende, mat och resor. Prata med kuratorn eller studie- och yrkesvägledaren på din skola för mer information om vilket ekonomiskt stöd du kan få. Du kan även hitta mer information på www.csn.se.
  • Alla dessa utbildningar och skolor kan ha särskilda behörighetskrav och skolorna kan även anordna urvalsprov. Kolla med skolan och din studie- och yrkesvägledare.